قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت ویترین گرافیک دانلود محصولات ماده اول: افراد برای عضویت در سایت: “ویترین گرافیک” و خرید از آن باید در هنگام خرید یا در حالت عادی به قسمت عضویت مراجعه کنند. (خرید بدون عضویت امکان پذیر می باشد) در این مرحله با وارد کردن اطلاعات لازم مانند نام و نام خانوادگی، رمز…