۴ راز خیلی مهم در مورد روابط زناشویی و عشقبازی که هرگز نمی دانستید !!!

۴ راز خیلی مهم در مورد روابط زناشویی و عشقبازی که هرگز نمی دانستید !!! ۱-عشقبازی با همسر در بستر: برای اینکه حس شهوت زن ها بیشتر تحریک شود ، قبل و بعد از رابطه جنسی  به صحبت کردن و ابراز علاقه بپردازید؛ همان طور که می دانید زن ها از طریق کلام بیشتر جذب…